AMG-HAX - MUAHACK.COM

Đạn Dí SML an toàn. Hỗ Trợ BYPASS VNG VIỆT NAM lẫn QUỐC TẾ và TAIWAN</br>

12
giờ = 17,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 29,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
30
ngày = 400,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
CHÚ Ý : BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ THUÊ KEY VÀ TẢI HACK BẤM LOGIN TK WEB.


LƯU Ý:  ĐỔI MÁY TRỪ 12h

1.YÊU CẦU cài sẵn LDPLAYER CHINA
Có Game pubg: http://cn.ldmnq.com/

2.ĐẠN DÍ ĐẠN DÍNH SML

3.CHẠY ĐỔI CHINA LD click tải

CHÚC AE LEO RANK THÀNH CÔNG

- TẢI GAME PUBG VNG-QT-TW : click

*LINK GỐC 24/7: CLICK TẢI PASS: 6666

MENU LD

 

 

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin