KCM-HAX-VAL - MUAHACK.COM

Siêu xịn và đầy đủ chức năng HACK VALORANT

1
ngày = 69,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
7
ngày = 250,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
30
ngày = 500,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
CHÚ Ý : BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ THUÊ KEY VÀ TẢI HACK BẤM LOGIN TK WEB.


------CHỌN PHIÊN BẢNG PHÙ HỢP------->>

LƯU Ý:  ĐỔI MÁY MẤT KEY.
HỖ TRỢ MÁY NHÀ + NET (HÊN XUI)

1. HỖ TRỢ WIN 10 OK
WIN 11 CÓ KHI LỖI HÊN XUI
PASS GIẢI NÉN 123

2. HỖ TRỢ AIMBOT WALL ESP (aimbot dễ bay acc )

3. KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC MÁY NHA

4. CHỈNH GAME CỬA SỔ 

  • 5. ~>Lỗi ad ko hoàn tiền và đổi key bản khác đâu cho nên ae cân nhắc trước khi thuê nhé

    WIN 11 AE CHẠY CMD MẤY CÂU LỆNH NÀY 
    reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Config /v VulnerableDriverBlocklistEnable /t REG_DWORD /d 0x000000
    reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
    reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin    

muahack