MUASPIN-INVITE - MUAHACK.COM

mua spin code invite, hack spin coin master muahack giá rẻ

Chọn server tăng spin

Các server gần giống nhau, bạn có thể tăng thử 1-2 link xem server nào lên ổn định hơn thì dùng server đó
Số tiền cần thanh toán: 0đ
LƯU Ý

Vui lòng đọc lưu ý trước khi sử dụng nhen!!!!

Mọi người tham gia nhóm Zalo để nhận thông báo nhé: https://zalo.me/g/fewqxj229

  1. 1.Giới Hạn Số Lượng Link Extra cho Mỗi Acc:

   • Mỗi tài khoản game chỉ nên chạy từ 50 - 70 link Extra (tùy thuộc vào từng tài khoản). Đã đạt đến giới hạn này thì không nên thêm nữa.
  2. 2.Xử Lý Khi Tài Khoản Mới Chạy Nhưng Vẫn Không Nhận Link:

   • Nếu tài khoản mới hoặc chưa bị giới hạn mà không vào được, có thể bị chặn thiết bị. Giải quyết bằng cách xoá game tải lại sau đó lấy lại mã mời khác để chạy.
  3. 3.Xử Lý Khi Xuất Hiện Chữ INVITE trong Link Mời:

   • Nếu khi lấy link xuất hiện chữ INVITE, hãy thử đăng nhập từ một thiết bị khác và gửi lại mã mời hoặc chờ đợi vài giờ để lấy lại mã mời.
  4. 4.Chạy trước 1 ít trước khi Chạy Nhiều Link:

   • Chỉ nên chạy 1 - 2 link để kiểm tra xem có nhận được hay không. Nếu thành công, hãy chạy thêm.
  5. 5.Thận Trọng Khi Sử Dụng Link normal Thường:

   • Link thường normal có tỷ lệ bị chặn và khoá cao, nên hãy kiểm tra trước khi chạy nhiều link.
    Extra vip: Làng 1-2
    Extra Vip2: Làng 3-4

  6. 6.Báo lỗi hoàn tiền refund nhiều lần:
   • Có thể do tài khoản game bạn đã full bạn bè, vui lòng xóa bớt bạn bè, nên để bạn bè dưới 100.

  Link game ( Mã mời - Link trong game ) bạn cần vào game lấy mã mới ko nên sử dụng lại mã mời đã gửi cho người khác trước đó,

  không hoàn tiền nếu user bị game chặn nhận invite !
  Video Hướng Dẫn

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin    

muahack