ONE_SHOT - MUAHACK.COM

HACK CALL OF DUTY DỄ DÙNG, Đầy Đủ chức năng

LOẠI HACK NÀY ĐANG BẢO TRÌ. ADMIN ĐÃ KHÓA CHỨC NĂNG THUÊ KEY

CHÚ Ý : BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ THUÊ KEY VÀ TẢI HACK BẤM LOGIN TK WEB.


Đổi máy sang lãnh thổ Trung Quốc -china simplified : 

Game setting là DirectX+

Các buoc:

1-Chạy game 

2-Chạy loader Avenger và nhập key

3-Đăng nhập với key vào game và đợi hack load

4- Vả sml địch

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin