Chú ý 1: ACC PUBG GMAIL LOGIN = GOOGLE GAME PLAY
- Video hướng dẫn đăng nhập khi mua acc GOOGLE của shop :
  http://tiny.cc/cachlogin
Chú ý 2 : ACC PUBG FACEBOOK LOGIN = FACEBOOK
(CẦN LẤY CODE 2FA ĐỂ LOGIN) 2fa.live
- Video hướng dẫn đăng nhập khi mua acc FACEBOOK của shop :
  http://tiny.cc/cachlogin

SHOP ACC PUBG-M

SHOP ACC LOL RÁC 

         Liên hệ FB Admin